GENERALFORSAMLING 2024

Årets generalforsamling afholdes mandag d. 22. april 2024 kl. 19.00 i Harders, Møllergade 36, 5700 Svendborg

 

Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent.
 3. Registrering af stemmeberettigede medlemmer.
 4. Formandens beretning.
 5. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2023
 6. Retningslinier for provision og andre ydelser fastsættes.
 7. Retningslinier for medlemskab fastsættes, herunder kontingent og medlemsrabatter.
 8. Behandling af indkomne forslag.
 9. Vedtægtsændringer.
 10. Valg til bestyrelsen.
 11. Valg af revisor
 12. Evt.

Der gøres opmærksom på, at deltagelse og stemmeret på generalforsamlingen forudsætter gyldigt medlemskab af foreningen VINYLEN

 

M.v.h.

Allan Kruse                                               /                Arne Larsen-Ledet

Formand for bestyrelsen                                           Forretningsfører

BLIV MEDLEM